Ślub w plenerze

ślub w plenerzeZagraniczne filmy mogą stwarzać wrażenie, jakby zorganizować ślub w plenerze było czymś najnormalniejszym i najprostszym na świecie. Uroczystość pod błękitnym dachem nieba i pod chmurkami, zamiast w zimnych murach katedr czy w pachnącym tonerem od drukarki Urzędzie Stanu Cywilnego ma swój urok, więc trudno się dziwić, że wielu pragnie mu ulec przygotowując swój własny ślub jako ślub w plenerze.
Po pierwszej fascynacji i emocjach okazuje się jednak, że praktycznie realizacja takiego marzenia w Polsce nie jest taka prosta. I to nie chodzi o to, że Polacy są tradycjonalistami i nie wyobrażają sobie, by wziąć ślub w plenerze, zamiast w jakimś bardziej neutralnym miejscu. Lubimy nowości, jesteśmy estetami, więc wielu w skrytości serca marzy, by choćby móc obserwować ślub w plenerze. Nadal jest to jednak ceremonia mniej popularna od ślubów tradycyjnych.

Problemy mogą bowiem zrodzić się na kilku płaszczyznach. Kodeks Prawa Kanonicznego Kościoła Katolickiego – z wyłączeniem szczególnych przypadków i ze stosownymi pozwolenia – nie zawiera przepisów zezwalających na ślub w plenerze jako zwyczajną okoliczność czyli inaczej o zawarcie małżeństwa poza obiektem sakralnym trzeba się bardzo długo starać. Czas oczekiwania to rok, przy czym nie można mieć pewności, że taką zgodę od stosownych władz się uzyska.

Ci, którym wystarczy cywilny ślub w plenerze mają zdecydowanie łatwiejszą i krótszą drogę do przejścia. W styczniu 2015 roku weszły w życie przepisy w prawie państwowym, które precyzują warunki, które trzeba spełnić, jeśli chce się zorganizować ślub w plenerze poza murami Urzędu Stanu Cywilnego. Przede wszystkim ślub w plenerze musi być zawarty w takim miejscu, które odpowiada powagą i dostojnością ceremonii w murach urzędowych oraz jednocześnie gwarantuje bezpieczeństwo wszystkich uczestników ślubu w plenerze. Tam, gdzie się zawiera cywilny ślub w plenerze należy umieścić dekoracje, które uwypuklą fakt, że ślub w plenerze jest aktem jak najbardziej poważnym czyli państwowym. Najczęściej tymi dekoracjami są godło Polski i flaga państwowa. Również osoba kierownika Urzędu Stanu Cywilnego z odpowiednimi insygniami podkreśla znaczenie i powagę ślubu w plenerze.

Trudno pominąć również kwestię finansową. A ta jest niebagatelna. Narzeczeni zobowiązani są do wpłacenia stałej i niezmiennej kwoty tysiąca złotych, która wpływa do gminnego budżetu. Kolejne przepisy tej ustawy głoszą, że cena za ślub w plenerze nie może przekroczyć 1946,50 zł czyli nie wolno żądać za ślub w plenerze więcej, niż wynosi 50% przeciętnego wynagrodzenia brutto.

Oprócz tych kosztów zazwyczaj trzeba wziąć też pod uwagę rozstawienie namiotu, stanowiącego schronienie dla urzędników oraz gości przybyłych na ślub w plenerze. W namiocie też trzeba zaplanować kwiaty, muzykę i nagłośnienie.